Σύνδεση

Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας Βοήθεια για Τα cookies πρέπει να είναι ενεργοποιημένα στον περιηγητή σας
Μερικά μαθήματα μπορεί να επιτρέπουν πρόσβαση επισκεπτών

Είναι η πρώτη σας φορά εδώ;

Hi! For full access to courses you'll need to take a minute to create a FREE ACCOUNT.

Here are the steps:

  1. Fill out the New Account form with your details.
  2. Read your email, and click on the web link it contains.
  3. Your account will be confirmed and you will be logged in.
  4. Now, select the course you want to participate in.
  5. You can now access the full course.
  6. From now on you will only need to enter your personal username and password
    (in the form on this page) to log in and access any course you have
    enrolled in.